...

Et utvalg priser på de mest vanlige behandlingene:


Undersøkelse, lett tannstensrens, puss  560
Røntgen, pr. bilde  75,-
Bedøvelse (anestesi) 110,-
Hygienetiltak, legges til for hver beh.seanse 115,-
Komposittfylling 1 flate 490,-
Komposittfylling 2 flater  945,-
Komposittfylling 3 flater 1.220,-
Porselensinnlegg 2 flater (ekskl. tanntekn.) 2.645,-
Porselensinnlegg 3 flater (ekskl. tanntekn.) 3.005,-
Porselensinnlegg 4 flater (ekskl. tanntekn.) 3.290,-
Krone, helkeramisk (ekskl. tanntekn.) 3.290,-
Krone metallbunden keramikk (ekskl. tanntekn.)         3.050,-
Stiftoppbygging for krone (når nødv.)  1.290,-
Broprotetikk pr. pilar (ekskl. tanntekn.) 3.050,-
Bro, tillegg pr. broledd 640,-
Ekstraksjon (tanntrekking), enkel 445,-

Endodonti (rotfylling) etter medgått tid.

Behandling som debiteres etter medgått tid:

Normalhonorar:  1.480,-

Høyt honorar:     1.840.-   

For øvrige priser: spør oss   


Vi har avtale om direkte oppgjør med NAV
(HELFO), dvs. at i de tilfeller en er berettiget støtte fra trygden, slipper man å legge ut for senere å få refundert beløpet.                                      

...
Bølerlia Tannlegesenter
Utmarkv. 1, 0689 Oslo
Tlf.: 22 26 31 08